• Доставата на проиводите чини 130 ден.
  • Доставата на пратката е од 2 до 5 дена. Куририте најчесто прават 3 обиди за контакт на примачот.
  • Доставата се врши на цела територија на Република Македонија секој работен ден од 9 до 17 часот. Пред да се достави пратката доставувачот е должен да Ве исконтактира на дадениот телефон за да Ве извести за доставата и да се договорите за времето и местото.
  • Плаќањето е во готово при прием на пратката.