Marketbaltazar.mk Ви овозможува користење на услуги и содржини од овој портал во согласност со долунаведените УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ. Условите на користење важат за сите содржини и услуги на страницата Marketbaltazar.mk. Се смета дека корисниците се запознати со овие услови доколку користат било кој дел од порталот, како и дека го прифаќаат користењето на содржините од овој портал само за лична употреба и на сопствена одговорност.​​

УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

Почитувани корисници, Ве молиме пред користење на нашите услуги, внимателно да ги прочитате долунаведените услови. Секоја посета на нашата страница, како и секое купување, значи дека сте ги прочитале овие услови и дека сте во целост запознаени и согласни со истите. Доколку тие за Вас се неприфатливи, Ве молиме да не ја користите оваа страница.
– Општи одредби
Marketbaltazar.mk ги има или има добиено право на користење за авторските права на сите содржини (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци и програмерскиот код). Неовластеното користење на било кој дел од порталот без дозвола на сопственикот на авторските права, се смета за повреда на авторските права и подлежи на тужба.
Marketbaltazar.mk ја администрира оваа страница од своите канцеларии во Скопје, Република Северна Македонија. Не гарантираме дека материјалите и услугите на оваа локација се соодветни или достапни за користење надвор од Република Северна Македонија, а пристапување од подрачје каде нивната содржина е незаконска е забрането. Не е дозволено користење или извоз, односно увоз, заради извоз на материјали или услуги на оваа локација нити било кој друг вид на копирање или прилагодување кое е во спротивност со важечките закони или прописи, вклучувајќи ги, без ограничување, законите и прописите за извоз на Република Северна Македонија. Доколку одлучите да пристапите на оваа локација надвор од Република Северна Македонија, тоа го правите на сопствена иницијатива и се сметате за одговорни за почитување на важечките локални закони. Овие услови се толкуваат во согласност со законите на Република Северна Македонија и нема да се применуваат начела за решавање на неусогласеност на законите.
Marketbaltazar.mk може да ги ревидира овие услови во било кое време, со ажурирање на овој документ. Повремено, посетувајте ја оваа страница за да ги прегледате актуелните услови затоа што за Вас како корисник тие се обврзувачки. Одредени одредби на овие услови може да се заменат со правни известувања и услови единствено достапни на одредени страници на оваа локација.
– Материјали кои ги проследува корисниот (коментари и други содржини) Личните податоци кои ги проследувате до сајтот https://marketbaltazar.mk/  со цел купување на производи ќе бидат третирани во согласност со нашиот документ за заштита на приватноста на интернет. Забрането е праќање или пренесување до и од оваа локација, било какви незаконски, заканувачки, навредливи, клеветнички, порнографски или други материјали кои се во спротивност со било кој закон. Marketbaltazar.mk на оваа локација не сака од Вас да добива доверливи или други информации со кои не може слободно да располага. Сите материјали, информации и други соопштенија кои ги пренесувате или праќате на оваа локација нема да се сметаат за доверливи и со кои не може слободно да се располага. Marketbaltazar.mk нема никакви обврски кон овие соопштенија. Нашите вработени можат да ги копираат, откриваат, дистрибуираат, применуваат или на други начини да ги користат соопштенијата и сите податоци, слики, звуци, текст и сите материјали содржани во нив, за било какви комерцијални и некомерцијални цели. Секако, во оваа група не спаѓаат Вашите лични податоци. Нив, согласно со нашата политика за заштита на приватноста, ги користиме само за интерна употреба. Не ги откриваме ниту ги проследуваме на трети лица, туку ги користиме единствено за обработка на Вашите нарачки.
– Врски (линкови) кон други веб локации
Врските (линковите) на оваа локација кон локации на самостојни произведувачи се поставени исклучиво со цел да Ви ја олеснат работата. Доколку ги користите овие линкови, ќе ја напуштите оваа локација. Marketbaltazar.mk  ги нема прегледано сите овие локации на самостојни произведувачи и не ги контролира, и оттука не е одговорен за било која од овие локации или нивната содржина. Со самото тоа, не поддржуваме и не даваме никакви изјави за нив, ниту за било кои информации, софтвер или други производи или материјали кои таму се наоѓаат, или за било кои резултати кои можат да се добијат со нивното користење. Доколку одлучите да пристапите на некоја од веб локациите на самостојните произведувачи кои се поврзани со оваа локација, тоа го правите на сопствен ризик.​​

КУПУВАЊЕ СО ДОВЕРБА

– Избор на производи
За да Ви биде овозможено купување на нашата веб страница не мора да бидете регистриран корисник. Процесот на регистрација е многу едноставен и потребно е да ги внесете само Вашите лични податоци. На почеток на секоја страница се наоѓа слајд мени со категории на производи. Со избор на некоја од категориите ќе се отвори страна со набројани производи. Доколку не знаете на која категорија и припаѓа производот кој Ве интересира, можете да го искористите полето за пребарување на секоја страница. Во полето можете да ја внесете шифрата на производот, името на брендот, намената и сл. при преглед на производите кои се достапни за купување, ќе забележите од десна страна поле “ВО КОШНИЧКА “. Кога ќе го притиснете тоа поле ќе бидете известени дека производот се наоѓа во Вашата кошничка. Можно е повеќе пати да додадете ист производ во кошничката.
– Содржина на кошничката
Во секој момент овозможен е преглед на сите производи кои сакате да ги купите. Со едноставен клик на кошничката, во горниот дел од веб страната во десктоп верзија, или во долниот десен агол од мобилната верзија, отворате мени на кое се прикажани сите производи одбрани за купување. Многу лесно можете да избришете производи од кошничката или пак да го зголемите нивниот број.
– Нарачување на производи од кошничката
Кога сте подготвени да извршите купување потребно е во следните три чекори да одберете адреса на испорака, метод на испорака и начин на плаќање. Доколку сте се предомислиле во врска со купувањето и сакате нешто да смените, едноставно можете да продолжите со купување и подоцна да се вратите во кошничката.
Можете да направите нарачка со оставање податоци за испорака и на социјалните мрежи Facebook и Instagram од 8.00 до 24.00ч. или на Viber и WhatsApp од 9.00 до 15.00ч..
– Избор на начин на плаќање
Плаќање при достава во кеш
– За реализиација на нарачката
Со потврда на полетo ‘’НАРАЧАЈ’’, ќе Ви се прикаже известување за успешно пратена нарачка. Многу брзо потоа, на e-mail адресата која ја имате впишано при регистрацијата ќе Ви пратиме потврда за нарачаните производи (пораката може да ја добиете и во “spam”). За сите дополнителни прашања можете да не контактирате нa info.baltazar.mk@gmail.com или на нашиот телефон за контакт 079 276 565.

ДОСТАВА

Рокот за достава на нарачките е во зависност од типот на производот, најчесто се доставуваат за 2 до 5 работни денови преку курирските служби со кои Marketbaltazar.mk соработува (по претходна консултација), но има производи заради изработка за кои е потребна испорака и до 15 дена по нарачка. За подетални информации околу предвидениот период за производот кој го нарачувате, обратете се на 079 276 565 или пратете ни порака на социјалните мрежи.​
Курирот ја доставува пратката на адресата за испорака во период од 8 до 17 часот. Ве молиме да обезбедите лице кое во тој период ќе биде на потврдената адреса за да ја превземе пратката. При превземање на пратката треба да ја потпишете адресницата која Ви ја доставува курирот. Доколку курирот не Ве пронајде на доставената адреса, вообичаена пракса е да Ве повика телефонски на бројот кој сте го доставиле при креирање на нарачката со цел да договорите нов термин за достава. Доколку и тогаш не Ве пронајде на наведената адреса, пратката ќе ни се врати назад. По прием на истата, ќе Ве контактираме за да ја утврдиме причината зошто пратката не е доставена и ќе се договориме за повторна достава.

РЕКЛАМАЦИИ И ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОДИ

Рекламации за исправноста на производите се прифаќаат САМО во рок од 12 часа од часот заведен на листата за прием на пратката. Доколку забележете фабрички оштетувања, видливи оштетувања направени при пакување или транспорт, Ве молиме да не известите на телефонскиот број 079 276 565 или со порака на социјалните мрежи Facebook и Instagram, секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот. За прифатливо известување за рекламација ќе се смета телефонско известување заедно со испратени фотографии и/или видео од оштетениот производ на нашата електронска пошта или во порака на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Доколку рекламацијата е доставена вон работните часови на компанијата ќе се смета за уредна доколку во пораката која ќе ја испратите на нашата електронска пошта или на социјалните мрежи Facebook и Instagram треба да бидат вклучени: фотографија од адресница (доказ за примена нарачка), фотографии и/или видео снимки од оштетениот производ каде јасно се гледа оштетувањето. Доколку на купениот производ се појават недоследности во смисла на одредбите од Законот за заштита на потрошувачи, Ве молиме да постапите на начин дефиниран во правилникот за рекламации на потрошувачи за роба купена преку интернет продавница.
Кога нашите сервисери ќе констатираат преку доставените фотографии и видеа дека производот кој е испорачан е неисправен или не ги исполнува техничките барања пропишани во спецификацијата се прави директна замена во горенаведениот рок за испорака, или доколку не е достапен на лагер се рефундираат средствата наплатени за производот.
Кога ќе се констатира дека производот е неправилно користен потребно е да се достави до нас преку курирските служби со кои Marketbaltazar.mk соработува (по претходна консултација). Трошкот за достава во овој случај го плаќа корисникот на производот. Доколку се утврди од сервисерите дека производот кој е вратен не е исправен, трошокот за достава се рефундира при повторната испорака на нов производ.

Производите кои подлежат под гаранција во случај на неисправност може да се достават до нас преку курирските служби со кои Маркет Балтазар соработува (по претходна консултација) и ние да ги доставиме во сервисниот центар или директно да се предадат во сервисниот центар кој е заведен во гарантниот лист.

Замената на нарачаниот производ може да се изврши во рок од 14 дена по приемот на пратката. Производот ќе биде заменет САМО И ИСКЛУЧИВО доколку е во оригиналното пакување и на истиот нема видливи оштетувања.
При замена најпрво производот кој сакате да го замените се доставува до нас преку курирските служби со кои Marketbaltazar.mk соработува (по претходна консултација), па потоа го добивате бараниот производ.
Доставата при процес на замена на исправен производ, а на барање на купувачот, е на сметка на купувачот.
Доколку производот кој се менува е електричен апарат, ТВ уред или било кој друг тип на производ кој во себе содржи електрични и/или електронски компоненти, МОРА да биде во оригиналното пакување, со сите свои делови и во исправна и функционална состојба. Производите кои не ги исполнуваат наведените услови за замена ќе се сметаат за активно користени и истите НЕМА ДА БИДАТ ЗАМЕНЕТИ.

ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

Во име на Marketbaltazar.mk се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на нашите купувачи. Ги собираме само неопходните, основни податоци за купувачите/корисниците и податоците неопходни за работење и информирање на корисниците согласно со добрите деловни практики и со цел давање квалитетна услуга. На купувачите им даваме можност за избор вклучувајќи опција за одлука дали сакаат или не сакаат да се избришат од маилинг листата која се користи за маркетиншки кампањи. Сите податоци за корисниците/купувачите строго се чуваат и се достапни само на вработените на кои тие податоци им се неопходни за работа. Сите вработени во Marketbaltazar.mk (и деловните партнери) се одговорни за почитување на начелата за заштита на приватноста.

ПОВРАТ НА СРЕДСТВА

Во случај на договорено враќање на производ/и или поврат на средства на купувач кој претходно платил, дел или во целост, а без оглед на причината за враќање, Marketbaltazar.mk има обврска за враќањето на средства,